Dayton Daily News – $5 Million Entertainment Center to Open in Vandalia